CỤM BÌNH CÓ VAN CHỌN VÙNG

0909863772 - 0964439514
Sản phẩm
CỤM BÌNH CÓ VAN CHỌN VÙNG

CỤM BÌNH CÓ VAN CHỌN VÙNG

Cụm bình chứa khí FM-200 gồm nhiều bình chứa khí lắp đặt bên ngoài khu vực cần bảo vệ. Cụm bình này có thể bảo vệ cho nhiều khu vực khác nhau. Hệ thống có ống góp dẫn khí, có các van chọn vùng, vv...
  • 267
  • Thông tin sản phẩm
  • Catalogue
  • Bình luận

 

Hệ thống lớn: Cụm bình chứa khí FM-200 gồm nhiều bình chứa khí lắp đặt bên ngoài khu vực cần bảo vệ. Cụm bình này có thể bảo vệ cho nhiều khu vực khác nhau. Hệ thống có ống góp dẫn khí, có các van chọn vùng, vv...

 

Đang online:
3
| Tổng truy cập tháng:
988
| Tổng truy cập:
18886